Lịch sử Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội

Lịch sử Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (1957 - 7/2008)
NGÀY 23/11/1957 - NGÀY THÀNH LẬP CHI HỘI HỒNG THẬP TỰ HÀ NỘI
 
Trong những ngày đầu Cách mạng tháng 8/1945, Hà Nội đã tổ chức một bộ phận có tên gọi là Hồng Thập tự, đa số những người này còn rất trẻ, họ là những thầy thuốc, sinh viên y khoa, nữ y tá, hộ sinh tình nguyện vận động quần chúng tổ chức các lớp cứu thương ngắn ngày. Sau đó họ cùng với nhiều người khác làm nòng cốt tham gia các phong trào cứu đói: quyên góp gạo, nấu cháo, rồi phân phối cho các nạn nhân. Tên “Hồng thập tự” tuy chưa thành một tổ chức rộng rãi, song thực sự đã có tiếng vang trong quần chúng được nhân dân Hà Nội quý trọng từ đó.

Cuối năm 1957, giáo sư Tôn Thất Tùng và bác sĩ Nguyễn Văn Thủ được mời nói chuyện tại trạm mắt Sở Y tế Hà Nội - phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến) do bác sĩ Trương Gia Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế tổ chức. 

Ngày 23/11/1957, Ban chấp hành Chi hội Hồng thập tự đã ra đời tại gác 2 văn phòng Sở Y tế Hà Nội, số 10 Lý Thái Tổ. Bác sĩ Trần Duy Hưng đã trực tiếp giới thiệu bác sĩ Trần Văn Lai - Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố làm Hội trưởng chuyên trách công tác Hội, Phó Hội trưởng là bác sĩ Trương Gia Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng 15 vị được giới thiệu vào Ban chấp hành.

Những ngày đầu thành lập Chi hội Hồng thập tự Hà Nội đã thực hiện tốt 2 việc lớn do Trung ươngHội giao là: Tổ chức đón tiếp Việt Kiều từ Thái Lan và Tân Đảo về nước và tiễn người Nhật ở Việt Nam về nước.

Từ năm 1957 đến năm 1982, trải qua 3 kỳ Đại hội, bác sĩ Trần Văn Lai là Hội trưởng, Hội phó thường trực Hội là bác sĩ Trương Gia Thọ. Đại đa số các vị trong Ban chấp hành khóa I vẫn được tái cử vào khóa II, Ban chấp hành khóa III có 37 vị. 

Năm 1965 theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi hội Hồng thập tự Hà Nội nên đổi thành Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, các khu, huyện đổi thành Hội Chữ thập đỏ khu, huyện. Ở các trường phổ thông được thành lập Ban thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Trước Đại hội IV (1982) có một số sự kiện đáng lưu ý Bác sĩ Trần Văn Lai, Chủ tịch Hội qua đời. Gần 20 năm cống hiến cho Hội, là một trong những vị sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, với cương vị là Chủ tịch Hội 3 khóa: I, II, III. Cụ đã nêu tấm gương sáng về đức tính khiêm tốn, giản dị và hết lòng phụng sự phong trào Chữ thập đỏ.

Năm 1982, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ IV đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 24 vị, ông Bùi Xuân Lộc - Ủy viên Thư ký Ủy ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội, 2 Phó Chủ tịch là Tiến sĩ Bùi Quý Xiêm - Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Sở Thương binh xã hội thành phố.

Đại hội đại biểu Hội CTĐ thành phố Hà Nội khoá V năm 1983 bầu Ban chấp hành gồm 33 vị, Chủ tịch Hội là Giáo sư Trần Thị Tâm Đan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 2 Phó Chủ tịch là Tiến sĩ Bùi Quý Xiêm - Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Sở Thương binh xã hội thành phố, Ủy viên thư ký là Bác sĩ Nguyễn Kim Chung.

Ngày 23 - 24/3/1993, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khoá VI bầu Ban Chấp hành gồm 33 vị, ông Vũ Mạnh Kha - Phó Chủ tịch UBND TP được cử làm Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Kim Chung là Phó Chủ tịch thường trực Hội.
img168
Trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội số 48 Tràng Thi, Hoàn Kiếm

Tháng 4/1994, ông Vũ Mạnh Kha chuyển công tác, ông Nguyễn Triệu Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố được Thành ủy giới thiệu và được Ban Chấp hành bầu ông Nguyễn Triệu Hải làm Chủ tịch. 

Tháng 8/1997, ông Lưu Minh Trị - Phó Chủ tịch UBND thành phố được Thành ủy giới thiệu và được Ban Chấp hành bầu ông Lưu Minh Trị làm Chủ tịch.

Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa VI thay đổi chức danh Chủ tịch 3 lần song nhiệm vụ của Hội vẫn được duy trì và phát triển.

Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ khoá VII diễn ra vào ngày 27 - 28/8/1998, Đại hội đã bầu ra 37 vị vào Ban Chấp hành. Đây là khoá đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Hà Nội có Chủ tịch Hội chuyên trách, ông Lê Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch, bác sỹ Nguyễn Khắc Nhàn là Phó Chủ tịch.

Chữ thập đỏ Đại hội Đại biểu Hội CTĐ thành phố Hà Nội khoá VIII đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 vị, ông Nguyễn Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch, bác sỹ Nguyễn Khắc Nhàn được bầu làm Phó Chủ tịch.
 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ TÂY/HÀ SƠN BÌNH (1962 - 7/2008)
NGÀY 06/5/1962 - NGÀY THÀNH LẬP BAN HỒNG THẬP TỰ TỈNH HÀ ĐÔNG
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ to lớn của công cuộc cách mạng, Đại hội đại biểu Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ 2 (19/11/1960) đã ra nghị quyết: Củng cố tổ chức và phát triển nhanh các Ban Hồng thập tự ở Thành phố và các tỉnh phía Bắc. Đầu năm 1962, Giáo sư Trần Hữu Tước, Phó Ban Hồng thập tự và bà Trần Thị Đích, Tổng Thư ký Trung ương Hội Hồng thập tự Việt Nam đã làm việc trực tiếp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh Hà Đông để thành lập Hội Hồng thập tự của tỉnh.

Ngày 6/5/1962 tại số nhà 80 Quang Trung, thị xã Hà Đông (Trụ sở của Ty Y tế Hà Đông), Hội nghị được tổ chức do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì và các ngành tham dự, trong đó ngành Y tế là nòng cốt. Hội nghị thống nhất thành lập Ban Hồng thập tự tỉnh Hà Đông và do ông Đỗ Tùng - Phó Ty Y tế làm Trưởng Ban.

Tỉnh Sơn Tây thời kỳ này chưa có tổ chức Hồng thập tự, đến tháng 6/1965 hợp nhất hai tỉnh Hà Đông, Sơn Tây thành tỉnh Hà Tây - Bác sỹ Trần Văn Thiệp được bầu làm Trưởng Ban Hồng thập tự.

Tháng 8/1966, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại Đình Phùng, huyện Đan Phượng, Bác sỹ Nguyễn Đức Thinh - Phó Ty Y tế tỉnh Hà Tây được bầu làm Chủ tịch, ông Dư Minh Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ là Phó Chủ tịch kiêm chức và có 5 Ủy viên Ban Chấp hành.

Năm 1969, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây lần thứ II bầu ông Trịnh Vĩnh Tường - Phó Ty Y tế làm Chủ tịch.

Ngày 30/6/1973, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây lần thứ III, ông Trịnh Vĩnh Tường được bầu lại làm Chủ tịch Hội, ông Dư Minh Khang là Phó Chủ tịch kiêm chức và có 19 vị trong Ban Chấp hành. Về tổ chức thời kỳ này đã có 9 huyện Đại hội là: Đan Phượng, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Sơn Tây, Hà Đông, Ứng Hòa. Toàn tỉnh đã có 189 Chi hội Chữ thập đỏ và 18.700 hội viên.

Phong trào của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây đã đạt được được nhiều thành tích, Trung ương Hội đã hướng dẫn các đoàn khách nước ngoài về Hà Tây thăm như Đoàn quốc tế Chữ thập đỏ do ông J. Pheke - Giám đốc hành động dẫn đầu, Đoàn Chữ thập đỏ Ai Cập, Thái Lan…

Tháng 3/1976, hợp nhất tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Theo điều tra trước năm 1976 tỉnh Hòa Bình chưa có tổ chức Chữ thập đỏ.

Tháng 28/7/1976, tỉnh Hà Sơn Bình tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ lần thứ I và ông Trịnh Vĩnh Tường - Phó Ty Y tế tỉnh được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 07/5/1982, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ II, Bác sỹ Nguyễn Đức An - Trưởng Ty Y tế tỉnh làm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch là Bác sỹ Chử Ngọc Thụy - Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế, bà Hà Thanh - Phó Ty Thương binh xã hội tỉnh; Ban Chấp hành gồm 21 vị.

Ngày 26/2/1988, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ III được tổ chức, bà Phan Thị Nhâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch là Bác sỹ Đỗ Đình Vượng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh và ông Nguyễn Xuân Chiển - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh.

Năm 1991, tỉnh Hà Sơn Bình được chia tách thành 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình.

Ngày 09 - 10/4/1993, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây lần thứ IV tổ chức tại Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Phan Thị Nhâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu lại làm Chủ tịch kiêm chức, ông Nguyễn Văn Đoan được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Hùng Mưu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh làm Phó Chủ tịch kiêm chức. Ban Chấp hành có 21 ủy viên. 
Trụ sở Hội CTĐ Hà Tây
Trụ sở Hội Chữ thập đỏ ​tỉnh Hà Tây số nhà 106 Quang Trung, Hà Đông

Từ 01/6/1996, bà Phan Thị Nhâm thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhưng vẫn tiếp tục là Chủ tịch chuyên trách đến tháng 5/1999.

Tháng 7/1999, ông Nguyễn Văn Đoan được bầu làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Hảo được bầu là Phó Chủ tịch.

Ngày 03 - 04/5/2000, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây lần thứ V bầu Ban Chấp hành có 29 vị, Ban Thường vụ có 7 vị, Ban Kiểm tra có 3 vị. Ban Chấp hành bầu ông Nguyễn Sỹ Thúy làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Hảo làm Phó Chủ tịch. 

Ngày 06 - 07/7/2005, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây lần VI bầu Ban Chấp hành có 29 vị, Ban Thường vụ có 9 vị, Ban kiểm tra có 3 vị. Ban Chấp hành bầu ông Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch, ông Trương Hán Phu làm Phó Chủ tịch.
 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỪ 8/2008 ĐẾN NAY)
Ngày 01 tháng 8 năm 2008, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VII về việc mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã hợp nhất, tên gọi chung là Thành Hội Chữ thập đỏ Hà Nội. Trụ sở làm việc tại số 19/52 đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ban Chấp hành Thành Hội Chữ thập đỏ Hà Nội sau khi hợp nhất gồm 67 Uỷ viên, Ban Thường vụ gồm 18 vị. Ông Nguyễn Văn Lâm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch thường trực, 3 Phó Chủ tịch là ông Trương Hán Phu, bà Đặng Thị Kim Diệp, bà Vũ Thị Liên Hương.
 
Tháng 10 năm 2010, ông Ngô Tiến Dụng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội được Thành uỷ Hà Nội cử sang Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khoá IX diễn ra vào ngày 23 - 24/1/2011. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 47 vị, Ban Thường vụ gồm 15 vị, Thường trực gồm 4 vị, Ban Kiểm tra gồm 5 vị, ông Ngô Tiến Dụng được bầu là Chủ tịch Hội (nghỉ hưu từ 01/02/2016), ông Trương Hán Phu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội, bà Đặng Thị Kim Diệp là Phó Chủ tịch Hội (nghỉ hưu từ 01/4/2014), ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Hội (từ tháng 01/2015), Thành ủy Hà Nội giới thiệu, phân công bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 10 - 11/11/2016, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu ra Ban Chấp hành gồm 51 vị, Ban Thường vụ gồm 17 vị, Ban Kiểm tra có 3 vị, ông Nguyễn Sỹ Trường được bầu là Chủ tịch Hội, ông Trương Hán Phu làm Phó Chủ tịch Hội. Đặc biệt đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội được Thành ủy Hà Nội giới thiệu, phân công làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021
Tháng 9/2019, đồng chí Đào Ngọc Triệu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 26 - 27/12/2021, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề "Đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại" đã được tổ chức trọng thể tại Cung trí thức Thành phố. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 51 vị, Ban Thường vụ gồm 17 vị, Ban Kiểm tra có 5 vị, đồng chí Đào Ngọc Triệu được bầu là Chủ tịch Hội; Bà Đinh Thị Phức và Ông Nguyễn Xuân Hiền làm Phó Chủ tịch Hội. Đại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.
KEN 4108
Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại Hội
 
KEN 4135
Tại đại hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.
 

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây